Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/silvercl/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
بهترین کلینیک درمان زخم | کلینیک درمان زخم|وبسایت رسمی مهدی دهقانی زاده

درمان زخم دیابتی

دیابت، نارسایی ترشح هورمون انسولین از پانکراس یا مقاومت سلول به هورمون انسولین است. در این مقاله به انواع روشهای درمان زخم دیابتی می پردازیم.

زخم پای دیابتی، علل، پیشگیری و درمان

اولین گام در درمان زخم های پای دیابتی این است که بافت مرده را از زخم حذف کنیم. ضروری است که روش دبریدمانی استفاده شود که به اعصاب، تاندون ها و عروق خونی آسیب نمی رساند.

درمان زخم، انواع زخم و عوامل خطرساز

زخم هر گونه آسیب یا برش در سطح پوست است. زخم ها می توانند: تصادفی باشند به عنوان مثال سوختگی، خراش، بریدگی باکاغذ و … است و