Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/silvercl/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
درمان زخم پای دیابتی | کلینیک درمان زخم|وبسایت رسمی مهدی دهقانی زاده

نحوه ی تشخیص عفونت زخم پای دیابتی

نحوه ی تشخیص عفونت زخم پای دیابتی         ارزیابی در ارزیابی اولیه: بر اساس علائم محلی یا سیستمیک یا…

زخم پای دیابتی، علل، پیشگیری و درمان

اولین گام در درمان زخم های پای دیابتی این است که بافت مرده را از زخم حذف کنیم. ضروری است که روش دبریدمانی استفاده شود که به اعصاب، تاندون ها و عروق خونی آسیب نمی رساند.