Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/silvercl/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
پیشگیری از زخم بستر | کلینیک درمان زخم|وبسایت رسمی مهدی دهقانی زاده

آیا زخم بستر باعث مرگ می شود؟

علیرغم پیشرفت های بدست آمده در شیوه ها و مداخلات پیشگیرانه برای زخم بستر مانند سطوح کاهش دهنده فشار، مقیاس ارزیابی ریسک…

حفظ سطح فعالیت بیمار چگونه به بهبود زخم کمک می کند

حفظ سطح فعالیت بیمار چگونه به بهبود زخم کمک می کند حفظ سبک زندگی فعال برای سلامتی همه افراد به خصوص برای…